Zámek Kynžvart

Původně barokní zámek z konce 17. století, v l. 1821-1839 přestavěný na honosné letní sídlo známého rakouského kancléře Metternicha, se nachází cca 1 km jižně od města Lázně Kynžvart a 7 km severozápadně od Mariánských Lázní na Chebsku. Zámek, překračující svým významem hranice ČR, je ojedinělou ukázkou venkovské reprezentativní rezidence ve stylu vídeňského klasicismu, resp. empíru, citlivě zakomponované do rozlehlého přírodně - krajinářského parku. R. 2000 byla po 24 letech dokončena rozsáhlá a nákladná rekonstrukce zejména interiérů; ty se mj. prezentují cennými sbírkami a proslulou metternichovskou knihovnou.

Stavební vývoj Kynžvartu: od tvrze přes barokní zámek až k empírové vile

Na místě dnešního zámku původně stávala renesanční tvrz; koncem 16. století ji dali zbudovat páni z Cedvic a poprvé se připomíná r. 1600. Kvůli účasti Cedviců ve stavovském povstání byl jejich majetek po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován; vlastníkem tvrze i okolního panství (jakožto konfiskátu) se r. 1630 stává Johann Reinhard von Metternich se svými bratry. Během třicetileté války však tvrz zpustla; Metternichové ji nechávají strhnout a na jejím místě staví v l. 1681-1691 nový barokní zámek.

R. 1818 zdědil kynžvartské panství princ Klemens Wenzel von Metternich (1773-1859), rakouský ministr zahraničí (1809-1848) a státní kancléř (1821-1848). Metternich, povýšený r. 1813 do dědičného knížecího stavu, patřil ve své době k nejvýznamnějším evropským politikům a diplomatům (mj. byl iniciátorem Vídeňského kongresu a organizátorem Svaté aliance). Jeho osoba představuje bezesporu nejslavnějšího majitele kynžvartského zámku a panství. Metternich se rozhodl přebudovat stávající barokní zámek na venkovské reprezentativní sídlo. Rozsáhlou přestavbu ve stylu vídeňského klasicismu provádí v l. 1821-1839 (některé prameny udávají l. 1833-1839) renomovaný vídeňský architekt italského původu Pietro Nobile; musí přitom akceptovat řadu kancléřových návrhů a náročných požadavků. Trojkřídlý zámek tak získává podobu empírové vily. Středu čestného dvora dominuje litinová kašna zdobená plastikami delfínů. O ambicióznosti stavby svědčí též výše osobní půjčky, kterou Metternichovi k uskutečnění projektu poskytl dne 23. září 1822 bankéř Salomon Rothschild; jednalo se o 900 tisíc zlatých (odpovídající cca 45 miliónům eur) se splatností 12 let a s pětiprocentním úrokem. Šest dní po realizaci půjčky je všem pěti bratrům Rothschildovým udělen dědičný titul rakouských svobodných pánů.

Současně s přestavbou sídla probíhala i úprava okolní krajiny; pod vedením vídeňského dvorního zahradníka Riedla je nově zřízen rozsáhlý anglický park (s rozlohou téměř 100 ha jeden z největších v Čechách), který Nobile doplnil drobnými architekturami a plastikami (např. lesní kaple sv. Kříže, socha bohyně Diany, 15 m vysoký granitový obelisk – k poctě císařů Františka I. a Ferdinanda V.). V parku najdeme také altánky, průhledy, okrasné stromy a řadu rybníků.

19. stol.: rezidence kancléře Metternicha - magnet společenské smetánky

20. – 40. léta 19. století jsou obdobím hlavního kancléřova zájmu o Kynžvart. Zámek se stává Metternichovým nejoblíbenějším sídlem; pobývá zde řada celebrit tehdejšího společenského života, např. básník a vědec Johann Wolfgang von Goethe (v r. 1818 a 1822) nebo ruští carové Alexandr I. a Mikuláš I. Jako vychovatel kancléřových dětí tu působí rakouský spisovatel a malíř Adalbert Stifter (1805-1868), jeden z nejvýznamnějších představitelů biedermeieru. V důsledku událostí revolučního roku 1848 odchází Metternich do tříletého londýnského exilu; po návratu do Rakouska pak poslední léta svého života tráví střídavě ve Vídni a v ústraní kynžvartské rezidence.

Poválečné peripetie zámku: US army, dřevomorka, 24 let oprav, prestižní cena

Metternichům patřil Kynžvart až do r. 1945, kdy jim byl zámek zkonfiskován. Po 2. světové válce zde krátce sídlilo velitelství 3. divize americké armády a r. 1947 přechází objekt do přímé správy státu. Metternichovská rezidence je otevřena pro veřejnost, avšak r. 1976 musí být zámek uzavřen a kompletně vystěhován kvůli dřevomorce, která napadla část knihovny, krovů a podlah. Teprve r. 1994 dochází po generální opravě znovu k zpřístupnění části expozice. I díky finanční podpoře z programu Phare Evropské unie byla v l. 1998-2000 dokončena celková rekonstrukce objektu; náklady na ni dosáhly 82 miliónů korun. Za tento počin Kynžvart získává za rok 2001 nejvyšší evropské ocenění v oblasti památkové péče – prestižní medaili Europa Nostra. Od r. 2005 je zámek členem mezinárodní Hradní stezky (Burgenstrasse), jež spojuje památky na trase mezi Mannheimem a Prahou.

Krásné interiéry plné exkluzivit: sběratelský odkaz kancléře i mistra kata

Hlavní prohlídková trasa zahrnuje 25 reprezentačních místností. Z velmi hodnotných stylových klasicistních interiérů vyniká zejména kancléřova knihovna, patřící k nejvýznamnějším zámeckým bibliotékám v ČR. Její základ tvoří knihovna trevírského arcibiskupa a kurfiřta Lothara von Metternicha (1551-1623), která byla na Kynžvart přemístěna z Koblence. Dnes bibliotéka obsahuje asi 12 000 titulů ve 24 000 svazcích; mezi nimi se nachází 130 vzácných rukopisů (včetně pozoruhodného fragmentu Starého zákona z konce 8. století) a 230 inkunábulí (prvotisků), jež představují největší sbírku inkunábulí v Česku. Během svého života získal kancléř Metternich (koupí či darem) velké množství uměleckých předmětů; ty dnes mohou návštěvníci obdivovat v četných expozicích. K nejatraktivnějším patří Kabinet kuriozit s autentickou instalací kynžvartského zámeckého muzea, jednoho z nejstarších veřejně přístupných muzeí v Evropě (založeného r. 1828); obsahuje unikátní sbírky mincí (asi 11 000 exemplářů), předměty slavných osobností (např. amulet lorda Byrona, hřeben a kadeř vlasů Marie Terezie, kord Ludvíka XIV.), historické, technické a orientální kuriozity, přírodniny, medaile či dvě staroegyptské mumie. Návštěvníky upoutá i zbrojnice s 220 exponáty nebo Expozice Karla Hussa s památkami na posledního chebského kata – zakladatele zámeckého muzea. (Mistr popravčí Karl Huss (1761-1838) působil po zrušení hrdelního práva města Chebu jako správce zámeckého muzea – pro tuto funkci ho Metternichovi doporučil J. W. von Goethe, Hussův přítel. Nadšený amatérský etnograf a mineralog Huss uložil své mimořádně cenné sbírky (zejména mincí a přírodnin) v r. 1828 právě na Kynžvartě). Pozoruhodná je též kolekce mramorových plastik italských mistrů, zejména Antonia Canovy (vyniká jeho sousoší Amor a Psýché) ve Velkém přijímacím sále. Další skvost se nachází v zámecké kapli sv. Antonína z Padovy - mramorový oltář s ostatky sv. Bonifáce, dar papeže Řehoře XVI. K nejcennějším předmětům Metternichova sídla patří čtyři deskové oltářní obrazy z doby před r. 1510, umístěné v Kuřáckém salónu; jsou dílem významného německého malíře Bernharda Strigela (asi 1460-1528). Z bezpočtu exponátů nutno ještě zmínit unikátní zlacený stolní servis Thomire, kancléřův rozkládací stůl (sloužil při jednání Vídeňského kongresu) nebo Metternichův kočár.

Kynžvart se může prezentovat dalšími zajímavostmi:

Kníže Metternich nechal v zámeckém parku vysadit pravděpodobně první bolševníky (bolševník velkolepý) na našem území. Semena tohoto nebezpečného invazního druhu údajně Metternichovi daroval během Vídeňského kongresu (1814-1815) car Alexandr I. Touto cestou mělo dojít k zavlečení bolševníku z Kavkazu do našich zemí. Zmíněná rostlina byla na Kynžvartu vysazena patrně mnohem dříve, než uvádí první záznam o jejím pěstování v zámeckém parku (r. 1862).
- V polovině 50. let 20. století byl zaměstnancem Státní památkové péče na zámku Kynžvart pozdější významný český spisovatel Ladislav Fuks, jehož nadchla a celoživotně ovlivnila Metternichova sbírka kuriozit.
- R. 1963 se na zámku natáčel legendární český filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů.

Zámek je plně bezbariérový. Vedle toho, že se Kynžvart stává skutečným pojmem v oblasti cestovního ruchu a památkové péče, stále častěji ho navštěvují badatelé a umělci, kteří zde nacházejí tvůrčí a inspirativní prostředí.

Zimoviště netopýrů

Bývalý pivovarský sklep s kamennými a cihlovými klenbami osidlují štěrbinové druhy, např. netopýr černý a ušatý. Další zimoviště se nachází v nedalekém sklepě vytesaném do žulové skály, kde pobývají netopýři velcí. Celkem bylo v obou sklepeních zjištěno 8 druhů netopýrů. Zajímavostí je občasný výskyt netopýra dlouhouchého, který v regionu patří k vzácným druhům. Pro letouny má velký význam také zámecký park - staré stromy s dutinami využívají jako letní úkryty, v okolí vodních ploch loví potravu. V podvečer se tak lze v okolí zámku setkat s netopýry „tváří v tvář“. Od roku 2017 se návštěvníci o zdejších obyvatelích dozvědí z výkladu průvodců (prohlídkový okruh parkem „Pod korunami stromů“). K dispozici jsou také pracovní listy Netopýři na hradech a zámcích, s jejichž pomocí se mohou hravou formou seznámit s životem těchto pozoruhodných živočichů. Více informací naleznete zde: http://napude.sousednetopyr.cz.

 

Mapa okolí

zvětšit

Počasí

yr.no
Dnes Sobota 17.11.2018
Skoro jasno
4°C
-2°C
Srážky: 0mm
Tlak: 1033.4hPa
Vítr: 4.7m/s
z východu
Zítra
Neděle 18.11.
Polojasno
4°C
0°C
Pondělí
19.11.2018
Sněžení
0°C
-2°C
Úterý
20.11.2018
Zataženo
-1°C
-3°C
Středa
21.11.2018
Zataženo
-3°C
-5°C

Místa v okolí

Vzdálenost: 2km
Vzdálenost: 2km
Vzdálenost: 5km
Vzdálenost: 7km
Vzdálenost: 7km
Apartmány Makovna - NA WWW.MAKOVNA.FREEPAGE.CZ Apartmány Makovna se nachází na klidném jihozápadním okraji obce Tři Sekery v Českém lese, 8 km od Mariánských Lázní. V obci je restaurace, bistro, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, muzeum, kostel Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi. Okolo Makovny vede z Mariánských Lázní žlutá turistická stezka navazující na další cesty zpřístupňující hraniční hvozdy a překrásná místa i na bavorské straně - v kraji 1000 jezer.
Vzdálenost: 8km

Nová místa

+ přidat
Dyleň - Dyleň je významný vrchol v pohoří Český les, nedaleko Mariánských Lázní a hranic s Bavorskem.
Královecký Špičák - Královecký Špičák je nejvyšší hora Vraních hor a zároveň vyššího geomorfologického celku s názvem Broumovská vrchovina. Vypíná se nedaleko hranice s Polskem, asi 6 km od Žacléře.
Vysoká seč - Vysoká seč je jeden z vrcholů Krušných hor, nedaleko Božího Daru. Jeho vrcholek je plochý a stejně jako sousední Loučná je nově osázen smíšeným lesním porostem javoru, smrku a borovice. Původní smrková monokultura byla vykácena.
Zaječí hora - Zaječí hora je jeden z významných vrcholů Krušných hor nedaleko obce Nové Hamry. Jedná se o nejzápadnější tisícovku v Krušných horách a zároveň o nejzápadnější vrchol nad 1000 metrů v České republice.

Nové ubytování

+ přidat
Chalupa v Libouni pod Blaníkem - Ubytování na stylové chalupě v kraji Blanických rytířů. Dovolená s dětmi, víkendy, setkání přátel, sportovní vyžití, tři zatravěné hřiště, volejbal, malá kopaná, golfové hřiště 10 jamek, stolní tenis, krytý bazén.
Pension Klášter Teplá u Třebenic - Skvělé jídlo a ubytování v příjemném rodiném prostředí. Možno i s domácím mazlíčkem
APARTMÁN ČERNÝ DŮL - Nabízíme ubytování ve stylovém apartmánu v obci Černý Důl v Krkonoších. Apartmán Černý Důl se nachází v klidné části malebného náměstí a v těsné blízkosti lyžařského střediska (200m). Je tak ideální výchozí bod pro turistiku, cyklistiku a lyžování.
Penzion POHODA - Nabízíme ubytování v rodinném penzionu s přátelskou atmosférou a osobním přístupem. Penzion leží v srdci Karlovarského kraje. jeho poloha je vhodná pro klidnou i aktivní dovolenou, při pracovní cestě a je ideálním místem i pro romantické víkendové pobyty.

Nové restaurace

+ přidat
Restaurace Šeberák - Restaurace s krásnou zahrádkou s posezením přímo u vody. V zimě je zase krásně ozdobena a jde vidět již z dálky.
Restaurace POHODA - Pouze domácí kuchyně v krásném "retro" prostředí. Otevírací doba: denně 12:00 - 22:00 V naší rodinné restauraci POHODA vaříme pouze domácí jídla, žádné polotovary. Točíme regionální pivko od Strakonického pivovaru Přijďte ochutnat například - Knedlíčkovou polévku - Pečenou kachničku, bramborový knedlík, červené zelí - Hovězí "Hydčický" gulášek, houskový knedlík - Borůvkové knedlíky se šlehačkou - Bramborové knedlíky plněné uzeným masem - Boloňské špagety sypané sýrem - Vepřové výpečky, houskový knedlík, bílé zelí Dále zajišťujeme ubytování ve skromných, ale čistých a útulných pokojíčkách.
Ristorante Nolita - Středomořská Restaurace Pizza Pasta Grill
U Divišů - Zveme Vás do restaurace U Divišů, která nabízí příjemné vnitřní i venkovní posezení, dobré jídlo za skvělou cenu polední menu od 89,- a speciality jako kapří hranolky. Najdete nás na Hlavní třídě v Kladně. Tešíme se