Zámek Kynžvart

Původně barokní zámek z konce 17. století, v l. 1821-1839 přestavěný na honosné letní sídlo známého rakouského kancléře Metternicha, se nachází cca 1 km jižně od města Lázně Kynžvart a 7 km severozápadně od Mariánských Lázní na Chebsku. Zámek, překračující svým významem hranice ČR, je ojedinělou ukázkou venkovské reprezentativní rezidence ve stylu vídeňského klasicismu, resp. empíru, citlivě zakomponované do rozlehlého přírodně - krajinářského parku. R. 2000 byla po 24 letech dokončena rozsáhlá a nákladná rekonstrukce zejména interiérů; ty se mj. prezentují cennými sbírkami a proslulou metternichovskou knihovnou.

Stavební vývoj Kynžvartu: od tvrze přes barokní zámek až k empírové vile

Na místě dnešního zámku původně stávala renesanční tvrz; koncem 16. století ji dali zbudovat páni z Cedvic a poprvé se připomíná r. 1600. Kvůli účasti Cedviců ve stavovském povstání byl jejich majetek po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován; vlastníkem tvrze i okolního panství (jakožto konfiskátu) se r. 1630 stává Johann Reinhard von Metternich se svými bratry. Během třicetileté války však tvrz zpustla; Metternichové ji nechávají strhnout a na jejím místě staví v l. 1681-1691 nový barokní zámek.

R. 1818 zdědil kynžvartské panství princ Klemens Wenzel von Metternich (1773-1859), rakouský ministr zahraničí (1809-1848) a státní kancléř (1821-1848). Metternich, povýšený r. 1813 do dědičného knížecího stavu, patřil ve své době k nejvýznamnějším evropským politikům a diplomatům (mj. byl iniciátorem Vídeňského kongresu a organizátorem Svaté aliance). Jeho osoba představuje bezesporu nejslavnějšího majitele kynžvartského zámku a panství. Metternich se rozhodl přebudovat stávající barokní zámek na venkovské reprezentativní sídlo. Rozsáhlou přestavbu ve stylu vídeňského klasicismu provádí v l. 1821-1839 (některé prameny udávají l. 1833-1839) renomovaný vídeňský architekt italského původu Pietro Nobile; musí přitom akceptovat řadu kancléřových návrhů a náročných požadavků. Trojkřídlý zámek tak získává podobu empírové vily. Středu čestného dvora dominuje litinová kašna zdobená plastikami delfínů. O ambicióznosti stavby svědčí též výše osobní půjčky, kterou Metternichovi k uskutečnění projektu poskytl dne 23. září 1822 bankéř Salomon Rothschild; jednalo se o 900 tisíc zlatých (odpovídající cca 45 miliónům eur) se splatností 12 let a s pětiprocentním úrokem. Šest dní po realizaci půjčky je všem pěti bratrům Rothschildovým udělen dědičný titul rakouských svobodných pánů.

Současně s přestavbou sídla probíhala i úprava okolní krajiny; pod vedením vídeňského dvorního zahradníka Riedla je nově zřízen rozsáhlý anglický park (s rozlohou téměř 100 ha jeden z největších v Čechách), který Nobile doplnil drobnými architekturami a plastikami (např. lesní kaple sv. Kříže, socha bohyně Diany, 15 m vysoký granitový obelisk – k poctě císařů Františka I. a Ferdinanda V.). V parku najdeme také altánky, průhledy, okrasné stromy a řadu rybníků.

19. stol.: rezidence kancléře Metternicha - magnet společenské smetánky

20. – 40. léta 19. století jsou obdobím hlavního kancléřova zájmu o Kynžvart. Zámek se stává Metternichovým nejoblíbenějším sídlem; pobývá zde řada celebrit tehdejšího společenského života, např. básník a vědec Johann Wolfgang von Goethe (v r. 1818 a 1822) nebo ruští carové Alexandr I. a Mikuláš I. Jako vychovatel kancléřových dětí tu působí rakouský spisovatel a malíř Adalbert Stifter (1805-1868), jeden z nejvýznamnějších představitelů biedermeieru. V důsledku událostí revolučního roku 1848 odchází Metternich do tříletého londýnského exilu; po návratu do Rakouska pak poslední léta svého života tráví střídavě ve Vídni a v ústraní kynžvartské rezidence.

Poválečné peripetie zámku: US army, dřevomorka, 24 let oprav, prestižní cena

Metternichům patřil Kynžvart až do r. 1945, kdy jim byl zámek zkonfiskován. Po 2. světové válce zde krátce sídlilo velitelství 3. divize americké armády a r. 1947 přechází objekt do přímé správy státu. Metternichovská rezidence je otevřena pro veřejnost, avšak r. 1976 musí být zámek uzavřen a kompletně vystěhován kvůli dřevomorce, která napadla část knihovny, krovů a podlah. Teprve r. 1994 dochází po generální opravě znovu k zpřístupnění části expozice. I díky finanční podpoře z programu Phare Evropské unie byla v l. 1998-2000 dokončena celková rekonstrukce objektu; náklady na ni dosáhly 82 miliónů korun. Za tento počin Kynžvart získává za rok 2001 nejvyšší evropské ocenění v oblasti památkové péče – prestižní medaili Europa Nostra. Od r. 2005 je zámek členem mezinárodní Hradní stezky (Burgenstrasse), jež spojuje památky na trase mezi Mannheimem a Prahou.

Krásné interiéry plné exkluzivit: sběratelský odkaz kancléře i mistra kata

Hlavní prohlídková trasa zahrnuje 25 reprezentačních místností. Z velmi hodnotných stylových klasicistních interiérů vyniká zejména kancléřova knihovna, patřící k nejvýznamnějším zámeckým bibliotékám v ČR. Její základ tvoří knihovna trevírského arcibiskupa a kurfiřta Lothara von Metternicha (1551-1623), která byla na Kynžvart přemístěna z Koblence. Dnes bibliotéka obsahuje asi 12 000 titulů ve 24 000 svazcích; mezi nimi se nachází 130 vzácných rukopisů (včetně pozoruhodného fragmentu Starého zákona z konce 8. století) a 230 inkunábulí (prvotisků), jež představují největší sbírku inkunábulí v Česku. Během svého života získal kancléř Metternich (koupí či darem) velké množství uměleckých předmětů; ty dnes mohou návštěvníci obdivovat v četných expozicích. K nejatraktivnějším patří Kabinet kuriozit s autentickou instalací kynžvartského zámeckého muzea, jednoho z nejstarších veřejně přístupných muzeí v Evropě (založeného r. 1828); obsahuje unikátní sbírky mincí (asi 11 000 exemplářů), předměty slavných osobností (např. amulet lorda Byrona, hřeben a kadeř vlasů Marie Terezie, kord Ludvíka XIV.), historické, technické a orientální kuriozity, přírodniny, medaile či dvě staroegyptské mumie. Návštěvníky upoutá i zbrojnice s 220 exponáty nebo Expozice Karla Hussa s památkami na posledního chebského kata – zakladatele zámeckého muzea. (Mistr popravčí Karl Huss (1761-1838) působil po zrušení hrdelního práva města Chebu jako správce zámeckého muzea – pro tuto funkci ho Metternichovi doporučil J. W. von Goethe, Hussův přítel. Nadšený amatérský etnograf a mineralog Huss uložil své mimořádně cenné sbírky (zejména mincí a přírodnin) v r. 1828 právě na Kynžvartě). Pozoruhodná je též kolekce mramorových plastik italských mistrů, zejména Antonia Canovy (vyniká jeho sousoší Amor a Psýché) ve Velkém přijímacím sále. Další skvost se nachází v zámecké kapli sv. Antonína z Padovy - mramorový oltář s ostatky sv. Bonifáce, dar papeže Řehoře XVI. K nejcennějším předmětům Metternichova sídla patří čtyři deskové oltářní obrazy z doby před r. 1510, umístěné v Kuřáckém salónu; jsou dílem významného německého malíře Bernharda Strigela (asi 1460-1528). Z bezpočtu exponátů nutno ještě zmínit unikátní zlacený stolní servis Thomire, kancléřův rozkládací stůl (sloužil při jednání Vídeňského kongresu) nebo Metternichův kočár.

Kynžvart se může prezentovat dalšími zajímavostmi:

Kníže Metternich nechal v zámeckém parku vysadit pravděpodobně první bolševníky (bolševník velkolepý) na našem území. Semena tohoto nebezpečného invazního druhu údajně Metternichovi daroval během Vídeňského kongresu (1814-1815) car Alexandr I. Touto cestou mělo dojít k zavlečení bolševníku z Kavkazu do našich zemí. Zmíněná rostlina byla na Kynžvartu vysazena patrně mnohem dříve, než uvádí první záznam o jejím pěstování v zámeckém parku (r. 1862).
- V polovině 50. let 20. století byl zaměstnancem Státní památkové péče na zámku Kynžvart pozdější významný český spisovatel Ladislav Fuks, jehož nadchla a celoživotně ovlivnila Metternichova sbírka kuriozit.
- R. 1963 se na zámku natáčel legendární český filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů.

Zámek je plně bezbariérový. Vedle toho, že se Kynžvart stává skutečným pojmem v oblasti cestovního ruchu a památkové péče, stále častěji ho navštěvují badatelé a umělci, kteří zde nacházejí tvůrčí a inspirativní prostředí.

Zimoviště netopýrů

Bývalý pivovarský sklep s kamennými a cihlovými klenbami osidlují štěrbinové druhy, např. netopýr černý a ušatý. Další zimoviště se nachází v nedalekém sklepě vytesaném do žulové skály, kde pobývají netopýři velcí. Celkem bylo v obou sklepeních zjištěno 8 druhů netopýrů. Zajímavostí je občasný výskyt netopýra dlouhouchého, který v regionu patří k vzácným druhům. Pro letouny má velký význam také zámecký park - staré stromy s dutinami využívají jako letní úkryty, v okolí vodních ploch loví potravu. V podvečer se tak lze v okolí zámku setkat s netopýry „tváří v tvář“. Od roku 2017 se návštěvníci o zdejších obyvatelích dozvědí z výkladu průvodců (prohlídkový okruh parkem „Pod korunami stromů“). K dispozici jsou také pracovní listy Netopýři na hradech a zámcích, s jejichž pomocí se mohou hravou formou seznámit s životem těchto pozoruhodných živočichů. Více informací naleznete zde: http://napude.sousednetopyr.cz.

 

Otevírací doba:

1. 1.–31. 1. uzavřen
1. 2.–30. 4. út, čt 12.45–13.00
1. 2.–30. 4. út, čt 14.45–15.00
30. 3.–30. 4. so–ne 9.00–16.00
19. 4. 9.00–16.00
22. 4. po 9.00–16.00
1. 5.–30. 6. út–ne 9.00–16.00
1. 7.–31. 8. út–ne 9.00–17.00
1. 9.–30. 9. út–ne 9.00–16.00
1. 10.–31. 10. út, čt 12.45–13.00
1. 10.–31. 10. út, čt 14.45–15.00
1. 10.–31. 10. so–ne 9.00–16.00
28. 10. po 9.00–16.00
1. 11.–30. 11. út, čt 12.45–13.00
1. 11.–30. 11. út, čt 14.45–15.00
1. 12.–12. 12. út, čt 12.45–13.00
1. 12.–12. 12. út, čt 14.45–15.00
13. 12.–31. 12. uzavřen

 

 

Mapa okolí

zvětšit

Místa v okolí

Vzdálenost: 2km
Vzdálenost: 2km
Vzdálenost: 5km
Vzdálenost: 7km
Vzdálenost: 7km
Apartmány Makovna - NA WWW.MAKOVNA.FREEPAGE.CZ Apartmány Makovna se nachází na klidném jihozápadním okraji obce Tři Sekery v Českém lese, 8 km od Mariánských Lázní. V obci je restaurace, bistro, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, muzeum, kostel Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi. Okolo Makovny vede z Mariánských Lázní žlutá turistická stezka navazující na další cesty zpřístupňující hraniční hvozdy a překrásná místa i na bavorské straně - v kraji 1000 jezer.
Vzdálenost: 8km

Nová místa

+ přidat
Rozhledna Tvrdošín - Oravice 2 - Rozhledna Oravice je dřevěná stavba vyhlídkové věže.
Rozhledna Tvrdošín - Oravice - Rozhledna Tvrdošín - Oravice je vlastně pozorovatelna přírodních krás v blízkém okolí.
Rozhledna Skorušina - Rozhledna Skorušina je ocelový vyhlídkový stožár o dvou patrech.
Rozhledna pri Hviezdoslavovej horárni - Tato menší dřevěná rozhledna poskytuje celkem zajímavý výhled do blízkého okolí.

Nové ubytování

+ přidat
Penzion GRASEL - Ubytování v srdci České Kanady
Krkonoše - levné ubytování - ubytování v soukromí
U Mažňáka - Apartmán v rodinném domě s vlastním vchodem
Kemp Bagr Mohelnice - koupání, kempingový nábytek, stany, chatky - Morava kemp Bagr u Moravičanských jezer jen několik set metrů od města Mohelnice. Možnost využití venkovního nábytku, sportovišť. Spaní v chatkách, nebo ve stanech.

Nové restaurace

+ přidat
Zámecká restaurace - Restaurace Pivovar a Penzion GRASEL
Hostinec a kemp na Slapnici - Hostinec a kemp Na Slapnici leží v hezké krajině nedaleko soutoku Zbirožského potoka a řeky Berounky mezi obcemi Skryje a Čilá, kousek od okouzlující přírodní rezervace Skryjská jezírka. Je to malý, klidný a čistý kemp, ideální pro rodiny s dětmi.
Restaurant Sequoia - Restaurace Sequoia je součástí hotelového resortu Zámek Ratměřice. Vynikajícímu renomé se těší především díky nabídce česko-slovenských gastro klasik v nové svěží podobě.
Restaurace Krčma - Restaurace Krčma se nachází v areálu Hradu Červený Újezd a nabízí českou kuchyni ve stylovém prostředí. Otevírací doba je od čtvrtka do neděle po celý rok. Více informací najdete na www.hrad-cervenyujezd.cz