Zámek Kynžvart

Původně barokní zámek z konce 17. století, v l. 1821-1839 přestavěný na honosné letní sídlo známého rakouského kancléře Metternicha, se nachází cca 1 km jižně od města Lázně Kynžvart a 7 km severozápadně od Mariánských Lázní na Chebsku. Zámek, překračující svým významem hranice ČR, je ojedinělou ukázkou venkovské reprezentativní rezidence ve stylu vídeňského klasicismu, resp. empíru, citlivě zakomponované do rozlehlého přírodně - krajinářského parku. R. 2000 byla po 24 letech dokončena rozsáhlá a nákladná rekonstrukce zejména interiérů; ty se mj. prezentují cennými sbírkami a proslulou metternichovskou knihovnou.

Stavební vývoj Kynžvartu: od tvrze přes barokní zámek až k empírové vile

Na místě dnešního zámku původně stávala renesanční tvrz; koncem 16. století ji dali zbudovat páni z Cedvic a poprvé se připomíná r. 1600. Kvůli účasti Cedviců ve stavovském povstání byl jejich majetek po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován; vlastníkem tvrze i okolního panství (jakožto konfiskátu) se r. 1630 stává Johann Reinhard von Metternich se svými bratry. Během třicetileté války však tvrz zpustla; Metternichové ji nechávají strhnout a na jejím místě staví v l. 1681-1691 nový barokní zámek.

R. 1818 zdědil kynžvartské panství princ Klemens Wenzel von Metternich (1773-1859), rakouský ministr zahraničí (1809-1848) a státní kancléř (1821-1848). Metternich, povýšený r. 1813 do dědičného knížecího stavu, patřil ve své době k nejvýznamnějším evropským politikům a diplomatům (mj. byl iniciátorem Vídeňského kongresu a organizátorem Svaté aliance). Jeho osoba představuje bezesporu nejslavnějšího majitele kynžvartského zámku a panství. Metternich se rozhodl přebudovat stávající barokní zámek na venkovské reprezentativní sídlo. Rozsáhlou přestavbu ve stylu vídeňského klasicismu provádí v l. 1821-1839 (některé prameny udávají l. 1833-1839) renomovaný vídeňský architekt italského původu Pietro Nobile; musí přitom akceptovat řadu kancléřových návrhů a náročných požadavků. Trojkřídlý zámek tak získává podobu empírové vily. Středu čestného dvora dominuje litinová kašna zdobená plastikami delfínů. O ambicióznosti stavby svědčí též výše osobní půjčky, kterou Metternichovi k uskutečnění projektu poskytl dne 23. září 1822 bankéř Salomon Rothschild; jednalo se o 900 tisíc zlatých (odpovídající cca 45 miliónům eur) se splatností 12 let a s pětiprocentním úrokem. Šest dní po realizaci půjčky je všem pěti bratrům Rothschildovým udělen dědičný titul rakouských svobodných pánů.

Současně s přestavbou sídla probíhala i úprava okolní krajiny; pod vedením vídeňského dvorního zahradníka Riedla je nově zřízen rozsáhlý anglický park (s rozlohou téměř 100 ha jeden z největších v Čechách), který Nobile doplnil drobnými architekturami a plastikami (např. lesní kaple sv. Kříže, socha bohyně Diany, 15 m vysoký granitový obelisk – k poctě císařů Františka I. a Ferdinanda V.). V parku najdeme také altánky, průhledy, okrasné stromy a řadu rybníků.

19. stol.: rezidence kancléře Metternicha - magnet společenské smetánky

20. – 40. léta 19. století jsou obdobím hlavního kancléřova zájmu o Kynžvart. Zámek se stává Metternichovým nejoblíbenějším sídlem; pobývá zde řada celebrit tehdejšího společenského života, např. básník a vědec Johann Wolfgang von Goethe (v r. 1818 a 1822) nebo ruští carové Alexandr I. a Mikuláš I. Jako vychovatel kancléřových dětí tu působí rakouský spisovatel a malíř Adalbert Stifter (1805-1868), jeden z nejvýznamnějších představitelů biedermeieru. V důsledku událostí revolučního roku 1848 odchází Metternich do tříletého londýnského exilu; po návratu do Rakouska pak poslední léta svého života tráví střídavě ve Vídni a v ústraní kynžvartské rezidence.

Poválečné peripetie zámku: US army, dřevomorka, 24 let oprav, prestižní cena

Metternichům patřil Kynžvart až do r. 1945, kdy jim byl zámek zkonfiskován. Po 2. světové válce zde krátce sídlilo velitelství 3. divize americké armády a r. 1947 přechází objekt do přímé správy státu. Metternichovská rezidence je otevřena pro veřejnost, avšak r. 1976 musí být zámek uzavřen a kompletně vystěhován kvůli dřevomorce, která napadla část knihovny, krovů a podlah. Teprve r. 1994 dochází po generální opravě znovu k zpřístupnění části expozice. I díky finanční podpoře z programu Phare Evropské unie byla v l. 1998-2000 dokončena celková rekonstrukce objektu; náklady na ni dosáhly 82 miliónů korun. Za tento počin Kynžvart získává za rok 2001 nejvyšší evropské ocenění v oblasti památkové péče – prestižní medaili Europa Nostra. Od r. 2005 je zámek členem mezinárodní Hradní stezky (Burgenstrasse), jež spojuje památky na trase mezi Mannheimem a Prahou.

Krásné interiéry plné exkluzivit: sběratelský odkaz kancléře i mistra kata

Hlavní prohlídková trasa zahrnuje 25 reprezentačních místností. Z velmi hodnotných stylových klasicistních interiérů vyniká zejména kancléřova knihovna, patřící k nejvýznamnějším zámeckým bibliotékám v ČR. Její základ tvoří knihovna trevírského arcibiskupa a kurfiřta Lothara von Metternicha (1551-1623), která byla na Kynžvart přemístěna z Koblence. Dnes bibliotéka obsahuje asi 12 000 titulů ve 24 000 svazcích; mezi nimi se nachází 130 vzácných rukopisů (včetně pozoruhodného fragmentu Starého zákona z konce 8. století) a 230 inkunábulí (prvotisků), jež představují největší sbírku inkunábulí v Česku. Během svého života získal kancléř Metternich (koupí či darem) velké množství uměleckých předmětů; ty dnes mohou návštěvníci obdivovat v četných expozicích. K nejatraktivnějším patří Kabinet kuriozit s autentickou instalací kynžvartského zámeckého muzea, jednoho z nejstarších veřejně přístupných muzeí v Evropě (založeného r. 1828); obsahuje unikátní sbírky mincí (asi 11 000 exemplářů), předměty slavných osobností (např. amulet lorda Byrona, hřeben a kadeř vlasů Marie Terezie, kord Ludvíka XIV.), historické, technické a orientální kuriozity, přírodniny, medaile či dvě staroegyptské mumie. Návštěvníky upoutá i zbrojnice s 220 exponáty nebo Expozice Karla Hussa s památkami na posledního chebského kata – zakladatele zámeckého muzea. (Mistr popravčí Karl Huss (1761-1838) působil po zrušení hrdelního práva města Chebu jako správce zámeckého muzea – pro tuto funkci ho Metternichovi doporučil J. W. von Goethe, Hussův přítel. Nadšený amatérský etnograf a mineralog Huss uložil své mimořádně cenné sbírky (zejména mincí a přírodnin) v r. 1828 právě na Kynžvartě). Pozoruhodná je též kolekce mramorových plastik italských mistrů, zejména Antonia Canovy (vyniká jeho sousoší Amor a Psýché) ve Velkém přijímacím sále. Další skvost se nachází v zámecké kapli sv. Antonína z Padovy - mramorový oltář s ostatky sv. Bonifáce, dar papeže Řehoře XVI. K nejcennějším předmětům Metternichova sídla patří čtyři deskové oltářní obrazy z doby před r. 1510, umístěné v Kuřáckém salónu; jsou dílem významného německého malíře Bernharda Strigela (asi 1460-1528). Z bezpočtu exponátů nutno ještě zmínit unikátní zlacený stolní servis Thomire, kancléřův rozkládací stůl (sloužil při jednání Vídeňského kongresu) nebo Metternichův kočár.

Kynžvart se může prezentovat dalšími zajímavostmi:

Kníže Metternich nechal v zámeckém parku vysadit pravděpodobně první bolševníky (bolševník velkolepý) na našem území. Semena tohoto nebezpečného invazního druhu údajně Metternichovi daroval během Vídeňského kongresu (1814-1815) car Alexandr I. Touto cestou mělo dojít k zavlečení bolševníku z Kavkazu do našich zemí. Zmíněná rostlina byla na Kynžvartu vysazena patrně mnohem dříve, než uvádí první záznam o jejím pěstování v zámeckém parku (r. 1862).
- V polovině 50. let 20. století byl zaměstnancem Státní památkové péče na zámku Kynžvart pozdější významný český spisovatel Ladislav Fuks, jehož nadchla a celoživotně ovlivnila Metternichova sbírka kuriozit.
- R. 1963 se na zámku natáčel legendární český filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů.

Zámek je plně bezbariérový. Vedle toho, že se Kynžvart stává skutečným pojmem v oblasti cestovního ruchu a památkové péče, stále častěji ho navštěvují badatelé a umělci, kteří zde nacházejí tvůrčí a inspirativní prostředí.

Zimoviště netopýrů

Bývalý pivovarský sklep s kamennými a cihlovými klenbami osidlují štěrbinové druhy, např. netopýr černý a ušatý. Další zimoviště se nachází v nedalekém sklepě vytesaném do žulové skály, kde pobývají netopýři velcí. Celkem bylo v obou sklepeních zjištěno 8 druhů netopýrů. Zajímavostí je občasný výskyt netopýra dlouhouchého, který v regionu patří k vzácným druhům. Pro letouny má velký význam také zámecký park - staré stromy s dutinami využívají jako letní úkryty, v okolí vodních ploch loví potravu. V podvečer se tak lze v okolí zámku setkat s netopýry „tváří v tvář“. Od roku 2017 se návštěvníci o zdejších obyvatelích dozvědí z výkladu průvodců (prohlídkový okruh parkem „Pod korunami stromů“). K dispozici jsou také pracovní listy Netopýři na hradech a zámcích, s jejichž pomocí se mohou hravou formou seznámit s životem těchto pozoruhodných živočichů. Více informací naleznete zde: http://napude.sousednetopyr.cz.

 

Mapa okolí

zvětšit

Místa v okolí

Vzdálenost: 2km
Vzdálenost: 2km
Vzdálenost: 5km
Vzdálenost: 7km
Vzdálenost: 7km
Apartmány Makovna - NA WWW.MAKOVNA.FREEPAGE.CZ Apartmány Makovna se nachází na klidném jihozápadním okraji obce Tři Sekery v Českém lese, 8 km od Mariánských Lázní. V obci je restaurace, bistro, obchod s potravinami a smíšeným zbožím, muzeum, kostel Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi. Okolo Makovny vede z Mariánských Lázní žlutá turistická stezka navazující na další cesty zpřístupňující hraniční hvozdy a překrásná místa i na bavorské straně - v kraji 1000 jezer.
Vzdálenost: 8km

Nová místa

+ přidat
Růžovský vrch - Růžovský vrch zvaný též Růžák neboli Děčínská Fujijama získal svůj název podle svého zajímavého tvaru komolého kuželu tvořeného čedičovou horninou. Je to pozůstatek vulkanické činnosti z období třetihor a jisté je, že horu jen tak v reliéfu terénu nepřehlédnete.
Půjčovna paddleboardů Tábor Lužnice - Zapůjčení velice stabilních značkových paddleboardů Tambo s vybavením na Lužnici, na Jordáně, rybníku, moři apod.
Jeřáb - Jeřáb je nejvyšší bod Hanušovické vrchoviny. Vrcholové partie jsou zalesněny převážně smrkovým porostem s několika rozsáhlými pasekami, odkud je zajímavý výhled do krajiny. Na jedné z nich se nachází dřevěná vyhlídková věž s kruhovým výhledem na Kralický Sněžník.
Ralsko - Ralsko je nejvyšší hora pohoří Česká tabule. Na vrcholu se nachází zřícenina hradu Ralsko a je odtud velmi pěkný výhled do krajiny.

Nové ubytování

+ přidat
Apartmány Vlčková - ubytování Zlín - Ubytování nedaleko města Zlín v soukromých luxusně vybavených apartmánech a 4km od Zoo Lešná v obci Vlčková.
Chalupa Krkonoše - lenné ubytování - ubytování v soukromí
Ubytování U křížku - Ubytování v nově zrekonstruovaném domě ve středu obce se dvěma byty, jednopokojový se třemi lůžky, dvoupokojový se čtyřmi lůžky. Každý byt má svou koupelnu s wc, kuchyň vybavenou sporákem, lednicí, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí, televizí, wifi. Celý dům je nekuřácký.
Chalupa v Libouni pod Blaníkem - Ubytování na stylové chalupě v kraji Blanických rytířů. Dovolená s dětmi, víkendy, setkání přátel, sportovní vyžití, tři zatravěné hřiště, volejbal, malá kopaná, golfové hřiště 10 jamek, stolní tenis, krytý bazén.

Nové restaurace

+ přidat
Rodinná kavárna Zanzík - Kavárna je uzpůsobena pro rodiny s dětmi. Snažili jsme se vytvořit MÍSTO, : kde si děti můžou hrát a přitom se i rozvíjet, něco se naučit, rády se vrací za „tetou“, která má přátelský přístup kde kojenci mají svůj koutek, ohrádku, lehátka kde si můžu v klidu povídat s přáteli, mít obchodní schůzku, pracovat nebo si jen tak číst
Restaurace a galerie u Michala - Rodinná restaurace v klidné části obce cca 100m od silnice číslo 3. Vhodné pro rodiny s dětmi, česká kuchyně.
Restaurace Nuance - Česká kuchyně i kuchyně okolních evropských zemí jsou základem, na kterém staví šéfkuchař Michal Paulík svá inovativní a kreativní jídla. Webová stránka: https://www.nuancerestaurant.cz/
Restaurant Lví dvůr - Česká restaurace v areálu Pražského hradu. Renesanční budova z roku 1581 nabízí krásný výhled na katedrálu Svatého Víta.