Hrad Hasištejn

Zřícenina gotického hradu ze 14. století se tyčí na vysokém ostrohu nad Prunéřovským potokem u obce Místo, asi 2 km od Prunéřova a cca 10 km západně od Chomutova. Svého času strategicky velice významný objekt a jeden z nejstarších hradů severozápadních Čech nejvíce proslavila osobnost věhlasného humanisty a cestovatele, Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. V návštěvnické sezóně se na hradě konají různé kulturní a historické akce (dobové slavnosti, trhy a rytířské souboje).

14. a 15. stol.: pevnost na obchodní stezce, resp. jak Chudý Lobkovic zbohatl

Rok založení Hasištejna ani osoba jeho stavebníka nejsou v historických pramenech přesně doloženy. Architektonická forma hradu však dostatečně vypovídá o tom, že objekt vznikl počátkem 14. století a měl sloužit jako pevnost střežící důležitou obchodní cestu, tzv. Kralupskou stezku; ta spojovala české země s německým Saskem a procházela nedaleko Hasištejna. Z možných aspirantů na zakladatele hradu se často mluví o králi Václavu II., případně Janu Lucemburském.

Hasištejn (z německého Hassenstein = Kámen či Skála nenávisti) je poprvé písemně připomínán až r. 1348, kdy patřil ke královské koruně a díky svému mimořádnému významu byl uveden v Majestas Carolina, proslulém zákoníku Karla IV.; měla se tím zajistit nezcizitelnost hradu. V témže roce 1348 získal Hasištejn do správy Bedřich ze Šumburka, příslušník rozvětveného rodu saské šlechty. Šumburkové měli hrad v zástavním držení jako královské léno až do počátku 15. století. Kolem r. 1412 přenechal Bernard ze Šumburka zástavní práva k Hasištejnu svému příbuznému, Jindřichovi mladšímu Reussovi z Plavna; ten se však přidává na stranu protivníků krále Václava IV. a spolu s loupeživými rytíři škodí na cizích majetcích včetně královských. V reakci na to vladař povolává r. 1418 proti Hasištejnu vojenskou výpravu, jíž se daří hrad po dvouměsíčním obléhání v dubnu téhož roku dobýt. Vděčný Václav IV. pak dává Hasištejn do zástavy veliteli obléhatelů, Mikuláši z Újezda (později z Lobkovic), řečenému Chudý. Nový majitel zahajuje na hradě, poškozeném při dobývání, pozdně gotickou přestavbu; jejím cílem je zdokonalit opevnění a uzpůsobit Hasištejn více k obývání. Za husitských válek byl Mikuláš Chudý z Lobkovic (+1435) spojencem krále Zikmunda a díky panovníkově podpoře získal další hrady i města.

15. – 16. stol.: čtyři bratři jak se patří, humanista Bohuslav a mekka kultury

Jeho syn, Mikuláš II. Hasištejnský, pokračuje po otcově smrti v přestavbě hradu. R. 1462 umírá, zanechávaje po sobě čtyři potomky - Jana, Jaroslava, Mikuláše III. a Bohuslava; ti budou Hasištejn vlastnit společně. Nadchází hvězdná éra v dějinách tohoto lobkovického sídla. Nejvíce hrad proslaví Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (asi 1461-1510), významný a všestranně vzdělaný humanista, cestovatel, literát, badatel, diplomat a doktor církevního práva. Po návratu z cest, kdy poznává Itálii, Řecko, Palestinu i Egypt, se od r. 1491 (dle některých pramenů až od r. 1503) trvale usazuje na Hasištejně. Dá zde vybudovat nový obranný systém (uzpůsobený značnému pokroku v dělostřelbě té doby), na hradě vytvoří rozsáhlou knihovnu (jednu z největších v Českém království) a interiéry obohatí o cenné sbírky uměleckých předmětů. Své sídlo tak Bohuslav proměňuje v kulturní středisko evropského významu. Nutno zmínit i nejstaršího ze čtyř sourozenců, Jana Hasištejnského z Lobkovic (1450-1517), jenž byl významným politikem a diplomatem doby poděbradské a jagellonské.

16. – 21. stol.: fluktuací majitelů k zřícenině, sklad piva a spasitel Karsch

Po Bohuslavově smrti není už hrad trvale obydlen, od r. 1514 přestává být sídlem vrchnosti a poškozen požárem v r. 1560 postupně chátrá. Poté, kdy jej r. 1506 získali Štampachové ze Štampachu, byl již patrně zcela opuštěn a měnil se v zříceninu. Hrad často střídá své majitele, už tak dost složité majetkové vztahy ještě více prohloubí bělohorská pohroma, následné konfiskace a další roky třicetileté války. Ani Martinicové (po r. 1623) nezabrání pustnutí Hasištejna; z něj se posléze v 17. a 18. století využívaly pouze sklepy k uskladnění piva z prunéřovského pivovaru. Hradu se na lepší časy začne opět blýskat až v závěru 19. století; v l. 1891-1892 přistupuje Emanuel Karsch, synovec a dědic majitele zdejšího velkostatku, k rozsáhlé opravě a zabezpečení Hasištejna. Nechává odstranit suť a zpevnit zdivo; nejvyšší věž upravuje na rozhlednu a bývalou palácovou budovu adaptuje jako restauraci. Na úsilí E. Karsche pak ve druhé polovině minulého století navážou státní instituce a soukromé podnikatelské subjekty, které se o údržbu hradu starají dodnes.

Současnost: impozantní zřícenina, bergfrit s rozhlednou

V současnosti je Hasištejn přístupný veřejnosti, a to bez průvodce. Dochovala se většina hradeb i budov, byť mají dnes propadlé stropy a jsou beze střech. Dominantu objektu představuje zachovalá válcovitá věž s vyhlídkou (krásný rozhled do Prunéřovského údolí a směrem do vnitrozemí), upoutají též rozlehlé podzemní prostory, zhlédnout lze i kapli, malou věž a zbytky náznaků interiéru hradu. Pamětní deska připomíná návštěvu slavného Johanna Wolfganga von Goetheho v r. 1810. 

Mapa okolí

zvětšit

Kontakt

Adresa:
Místo 
Web: Hrad Hasištejn

Místa v okolí

Vzdálenost: 1km
Vzdálenost: 3km
Vzdálenost: 6km
Vzdálenost: 6km
Street Workout Park Kadaň - Street Workout Park Kadaň se nachází v Rooseveltových sadech (ulice Prunéřovská).
Vzdálenost: 7km
Vzdálenost: 7km
Vzdálenost: 8km

Nová místa

+ přidat
Pravěká stezka Stolany - Objevujete rádi skrytá místa v přírodě? Pak se vydejte do Stolan u Chrudimi. Mezi Stolany a Čejkovicemi je v lese ukrytý geologický poklad.
Pozorovatelna Vodárenský les - Ptačí pozorovatelna Vodárenský les je nízká dřevěná stavba.
Pozorovatelna Praha Žižkov - V roce 2018 bylo na hoře Vítkov instalováno dřevěné monumentální vyhlídkové schodiště.
Ptačí pozorovatelna Rezavka - Ptačí pozorovatelna Rezavka v katastru ostravského Svinova je volně přístupná po celý rok.

Nové ubytování

+ přidat
Chata Lucie - Rodinná Chata Lucie se nachází na úpatí hory Říp, pouhých 30 minut od Prahy. Ubytování až pro 12 osob v plně vybavené chatě. Během pobytu zajisté oceníte bezdrátový internet, saunu, gril, krb, trampolínu, v létě bazének a spoustu dalšího vybavení pro zpříjemnění pobytu.
Chata Lucie - Tato rodinná chata se nachází pod úpatí hory Říp a leží pouhých 30 minut od Prahy. Ubytování na chatě až pro 12 osob. Během pobytu využijete plně vybavenou chatu se saunou, wifi, krbem, grilem, trampolínou, bazénem v létě a dalším zařízením pro zpříjemnění pobytu.
Penzion GRASEL - Ubytování v srdci České Kanady
Krkonoše - levné ubytování - ubytování v soukromí

Nové restaurace

+ přidat
Zámecká restaurace - Restaurace Pivovar a Penzion GRASEL
Hostinec a kemp na Slapnici - Hostinec a kemp Na Slapnici leží v hezké krajině nedaleko soutoku Zbirožského potoka a řeky Berounky mezi obcemi Skryje a Čilá, kousek od okouzlující přírodní rezervace Skryjská jezírka. Je to malý, klidný a čistý kemp, ideální pro rodiny s dětmi.
Restaurant Sequoia - Restaurace Sequoia je součástí hotelového resortu Zámek Ratměřice. Vynikajícímu renomé se těší především díky nabídce česko-slovenských gastro klasik v nové svěží podobě.
Restaurace Krčma - Restaurace Krčma se nachází v areálu Hradu Červený Újezd a nabízí českou kuchyni ve stylovém prostředí. Otevírací doba je od čtvrtka do neděle po celý rok. Více informací najdete na www.hrad-cervenyujezd.cz