Otevření rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

 
 

Každá symfonie potřebuje svůj čas”. Nová expozice v rodném domě Antonína Dvořáka přivítala první návštěvníky ve zkušebním provozu


Rodný dům světově proslulého skladatele Antonína Dvořáka v Nelahozevsi má za sebou první týden zkušebního provozu. Jeho součástí je nová expozice, která návštěvníkům umožňuje vcítit se do jedenáctiletého Dvořáka. Ukazuje také, co formovalo skladatelovy hudební začátky, a přibližuje prostředí, ve kterém strávil své dětství.

Expozice je široké veřejnosti oficiálně otevřena od 28. června, o den dříve celý projekt na tiskové konferenci představili William E. Lobkowicz, hlavní kurátorka a programová manažerka muzea Eleonore Kinsky a ředitelka Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů Dita Baker.

Rodný dům Antonína Dvořáka je nejen národní kulturní památkou, ale už nyní slouží také jako muzeum a kreativní centrum určené pro pořádání mnoha hudebních, komunitních a vzdělávacích programů, koncertů a kreativních dílen určených všem generacím. Takto důležitá iniciativa světového významu zvýší turistickou atraktivitu regionu a vytvoří nové ekonomické, vzdělávací, kulturní a společenské příležitosti,” řekl William E. Lobkowicz.

Ocenil také, že do projektu vložily velkou důvěru různé státní a nadnárodní instituce, což se odrazilo v podobě grantů od regionálních, českých a evropských poskytovatelů. K financování projektu přispěly grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP, grant Středočeského kraje a také evropský grant Národního plánu obnovy. Intenzivním fundraisingem v USA přispěla také nezisková organizace Friends of the Lobkowicz Collections, která získala nemalé prostředky od individuálních dárců a soukromých nadací. Rozpočet celého projektu se pohybuje v hodnotě přes 100 milionů Kč.

Důležitým partnerem nové expozice je také Národní muzeum. Zapůjčilo například modlitební knížku, která patřila přímo Antonínovi Dvořákovi. Tuto knížku dostal od knížete Lobkowicze jako dárek k dokončení místní školy," popsala kurátorka Eleonore Kinsky. Vysvětlila také, jak mohou návštěvníci zakusit atmosféru krčmy v polovině 19. století, která tehdy byla součástí domu, sednout si do školní lavice a zjistí na vlastní kůži, jaký mělo na Dvořáka v prvních letech jeho života vliv okolní prostředí.

Expozice se snaží co nejlepším způsobem využít předností samotného objektu a zvukových a hudebních vjemů. Návštěvníkům v tom nejlépe pomůže audioprůvodce, jehož technologie byla adaptována specificky pro Dvořákův rodný dům. V expozici je více než 100 “terčíků”, jež spouští zvukové nahrávky, které dávají dohromady několik hodin poslechu. V českém jazyce zprostředkovávají unikátní zážitek svým vyprávěním např. herci Vasil Fridrich a Viktor Dvořák, nebo moderátor Marek Eben.

Ředitelka edukačních programů Dita Baker představila vzdělávací programy, které jsou důležitou součástí celého projektu a od nového školního roku se do nich mohou zapojit školy ze širokého okolí. Celé muzeum je koncipováno jako centrum vzdělávání a kultury, a to hravou formou," vysvětlila Dita Baker. Krátce představila mimo jiné i mobilní aplikaci "Když Toník běhal po venku", díky níž se budou moci návštěvníci individuálně nebo ve skupinách soutěžní formou seznámit s místy, která v Nelahozevsi mohla inspirovat malého Toníka.

Během letních měsíců se budou do expozice postupně doplňovat poslední exponáty a k českému audioprůvodci přibudou i verze v anglickém a německém jazyce. Všichni návštěvníci mohou v období zkušebního provozu využít zvýhodněné vstupné ve výši 90 Kč. Mají také šanci poskytnout zpětnou vazbu, která umožní vše zdokonalit tak, aby byla expozice připravená na otevření v plném provozu.

V další fázi rekonstrukce areálu Dvořákova rodného domu se dokončuje edukační místnost zvaná Humoreska, která bude hotová v průběhu léta, a v následujících měsících se dokončí také práce na poslední části areálu, tedy návštěvnickém centru.

 

Pro více informací kontaktujte:

Jakub Fajnor

+420 720 078 272

jakub.fajnor@lobkowicz.cz

 

FAQs k projektu rekonstrukce

  1. Jaký je aktuální stav rekonstrukce?

Rekonstrukce expoziční části domu je hotová. Veřejnosti se proto otevírá 28. června 2024 ve zkušebním provozu. Díky zkušební době v období letních měsíců můžeme získat důležitou zpětnou vazbu od návštěvníků a potvrdit si, zda je vše funkční a připravené na otevření v plném provozu.

Ve druhé fázi se dokončuje edukační místnost zvaná Humoreska, která bude hotová v průběhu léta, a práce pokračují také na návštěvnickém centru.


  1. Jaký je celkový rozpočet projektu a jaké jsou zdroje financování?

Rozpočet celého projektu se pohybuje v hodnotě výrazně přes 100 milionů Kč.

K realizaci přispěli jak soukromí dárci z ČR a zahraničí, tak finance z několika grantů – grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondu EHP, grant Středočeského kraje a evropský grant Národního plánu obnovy (Next Generation Fund).

Ještě než byly získány prostředky od státních a jiných Evropských institucí, rodina financovala ze svých vlastních prostředků přípravu projektu, architekty a další experty, kteří se na projektu podíleli.

Navíc intenzivním fundraisingem v USA přispěla také nezisková organizace FTLC – Friends of the Lobkowicz Collections - která získala nemalé prostředky od individuálních dárců a soukromých nadací.


  1. Co projekt přinese Nelahozevsi a regionu?

Obnovení památky takového významu přinese mimo jiné zvýšení návštěvnosti regionu, nové ekonomické, vzdělávací, kulturní a sociální příležitosti a zvýšení prestiže regionu. Věříme, že z otevření rekonstruovaného rodného domu A. Dvořáka bude těžit také Česká republika jako taková, protože národní kulturní památka přiláká milovníky klasické hudby z celého světa.  1. Kteří architekti a designéři pracovali na projektu?

Projekt připravili renomovaní londýnští architekti ze společnosti Wright&Wright a pro přípravu expozice bylo osloveno studio RAA - Ralph Appelbaum Associates, pod které spadají renomovaní čeští designéři Martin Micka, autor grafické podoby interiérů Filip Blažek, nebo light designérka Pavla Beranová. Na projektu ovšem spolupracovali také významní čeští odborníci, jako například studio architektů Iblových, nebo dnes již světoznámý ilustrátor Vojtěch Šeda.

Hlavní historická budova rodného domu byla zachována v původní podobě, podobně jako další existující budovy. Některé jejich části byly dostavěny nebo kompletně nahrazeny novou stavbou, to se týká např. Humoresky. Architektům se skvělým způsobem podařilo zachovat původní ráz budovy a adaptovat ji k modernímu využití. Rodný dům bude fungovat nejen jako významná památka, ale také jako muzeum a kreativní centrum se širokou škálou kulturních a vzdělávacích programů.


  1. Komu dům patří a kdo ho spravuje?

Rodný dům je ve správě neziskové organizace, Lobkowicz Collections, o.p.s., která byla založena rodinou Lobkowiczů za účelem správy Lobkowiczkých sbírek a pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit.

Rodný dům je ve vlastnictví rodiny, kam se vrátil v restitučním procesu už v roce 1993, ale byl ponechán ve správě Národního muzea. Rodina jej převzala zpět v roce 2019 právě kvůli projektu na rekonstrukci objektu a vybudování muzea a kulturního centra světové úrovně. I v rámci tohoto nového projektu však zůstalo Národní muzeum důležitým partnerem, bez jehož pomoci by se zdárné dokončení expozice neobešlo.FAQs k provozu RDAD a expozici

  1. Jaká je filozofie expoziční části domu a proč?

Expozice za použití interaktivních technologií návštěvníkům přiblíží prostředí malé středočeské obce poloviny 19. století a představí (se zvláštním důrazem na zvuk a hudbu) vlivy, které formovaly osobnost budoucího světoznámého skladatele a měly na jeho život a tvorbu zásadní vliv.


  1. Kdo je cílovou skupinou expoziční části domu?

Expozice muzea je určena všem věkovým kategoriím návštěvníků: zaujme děti, dospělé i seniory všech národností. Audioprůvodci budou k dispozici v českém, anglickém a německém jazyce.


  1. Kolik bude stát vstupné?

Vstupné je škálováno pro různé skupiny návštěvníků od rodin, škol a studentů až po seniory a jeho cena odpovídá podobnému typu kulturních a muzejních zařízeních v českém prostředí. Vstupenky budou v prodeji online i na místě.

V budoucnu budou mít návštěvníci možnost zakoupit si také kombinované vstupné se zámkem Nelahozeves nebo speciální vstupenky na další akce.

V době testovacího provozu je jednotná výše vstupného ve výši 90 Kč.

Děti do 6- ti let+ ZTP/P+ novináři + členové = vstupné zdarma do všech objektů

Otevírací doba je středa až neděle: 10:00 - 17:00

Prohlídky budou po 60 minutách každou hodinu jeden interval. Budou začínat vždy v celou hodinu. Počet rezervačních slotů: 7. První slot v 10:00 hodin, poslední slot v 16:30. Maximální kapacita jedné prohlídky je deset lidí.


  1. Jaká je kapacita muzea?

Expozice pojme najednou 56 osob. V rámci zajištění plynulého provozu je možné do expozice vstoupit z obou směrů prohlídky a pro návštěvníky bude připravena webová platforma pro rezervaci času prohlídky.


  1. Je expozice bezbariérová?

Ano, expozice bude dostupná bezbariérově včetně speciálních toalet, které jsou v českém prostředí unikátní.

 

Informace

Datum:28. 6. 2024
Místo:zánek Nelahozeves
Email:jakub.fajnor@lobkowicz.cz
Telefon:+420 720 078 272

Nová místa

+ přidat
Vyhlídka Klobouk - Nad Jáchymovem, na návrší zvaném "Na klobouku" se nachází vyhlídkové posezení s překrásným výhledem na Krušné hory a západní část města.
Císařská alej Jáchymov - V Jáchymově se nachází necelý kilometr dlouhá lipová alej s krásnými výhledy do krajiny Krušných hor.
Duby u Panské louky Krásný les - Krásné státem chráněné stromořadí naleznete u panské louky pod Horním hradem.
Modřínová alej u Šindelové - Modřínová alej je unikátní státem chráněné stromořadí.

Nové ubytování

+ přidat
FKK kemp Úštěk (bez plavek) - Pokud rádi trávíte volný čas v pohodě a klidu, s přátelsky naladěnými lidmi a hlavně bez oblečení, jste na správném místě. K odpočinku na Vaší dovolené nebudete potřebovat, při pobytu v našem kempu, žádné oblečení a plavky už vůbec ne. Můžete si tak užít svobodu volného těla na slunci u vody na čerstvém vzduchu Českého středohoří u břehu jezera Chmelař a historického městečka Úštěk v námi vytvořeném koutě přírody jen pro vás. FKK kemp Úštěk je naturistický kemp pouze pro naturisty, nudisty a všechny ostatní slušné naháče, kde panuje rodinná a kamarádská pohoda, na bázi úcty a vzájemné tolerance. Kemp je výhradně bez plavek. Být nahý není povinností. Každý se může pohybovat tak, jak se zrovna cítí. Pouze plavky jsou vyjma dětí zakázány. Může se tedy stát, že například večer, když se ochladí bude někdo zabalený až po uši, někdo třeba jen v triku a nebo také úplně nahý.
Levné ubytování České Budějovice pension Minor - Levné ubytování České Budějovice pension Minor nabízí kvalitní pobyt za nejlepší přijatelnou cenu. Ubytování nedaleko centra města i výstaviště České Budějovice, nedaleko kolejí VŠTE, firmy Robert Bosch a pivovaru Budvar.
Chalupa U Bobra - Chalupa se nachází v Beskydech. Ubytování je pro rodinku, kde mají domácí prostředí s veškerým vybavením, počet lůžek je 9 až 12 osob. Na zahradě je posezení s grilem. V blízkosti je lanová dráha na výlety na Pustevny a nejen pro děti lanový park Tarzanie.
Chata Lucie - Rodinná Chata Lucie se nachází na úpatí hory Říp, pouhých 30 minut od Prahy. Ubytování až pro 12 osob v plně vybavené chatě. Během pobytu zajisté oceníte bezdrátový internet, saunu, gril, krb, trampolínu, v létě bazének a spoustu dalšího vybavení pro zpříjemnění pobytu.

Nové restaurace

+ přidat
Restaurace Podháj - Restaurace Podháj - Modřišice
Zámecká restaurace - Restaurace Pivovar a Penzion GRASEL
Hostinec a kemp na Slapnici - Hostinec a kemp Na Slapnici leží v hezké krajině nedaleko soutoku Zbirožského potoka a řeky Berounky mezi obcemi Skryje a Čilá, kousek od okouzlující přírodní rezervace Skryjská jezírka. Je to malý, klidný a čistý kemp, ideální pro rodiny s dětmi.
Restaurant Sequoia - Restaurace Sequoia je součástí hotelového resortu Zámek Ratměřice. Vynikajícímu renomé se těší především díky nabídce česko-slovenských gastro klasik v nové svěží podobě.